Skip Navigation LinksTinTucSuKien

MỎ CÀY BẮC KIỂM TRA KẾT QUA NÂNG CHẤT XÃ NÔNG THÔN MỚI TÂN THÀNH BÌNH

02/12/2019 10:00 | Nguyễn Sơn


Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc, vừa tổ chức đến kiểm tra kết quả nâng chất xã nông thôn mới Tân Thành Bình.

Xã Tân Thành Bình được UBND tỉnh Bến Tre công nhận xã nông thôn mới cuối năm 2015, qua 4 năm nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, đến nay xã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, với nhiều tiêu chí nổi bật như: Tiêu chí số 2 về giao thông: Nhựa hóa, pê tông hóa trên 13,7km đường xã, đường trung tâm xã được, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 51,1% so với thời điểm mới công nhận; đường ấp, liên ấp, đường làng, ngõ xóm xây dựng mới được trên 23km đường pê tông, đạt 93,4% so với kê hoạch, tăng 19,2% so với thời điểm công nhận. Tiêu chí số 4 về điện, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 99,97%, tăng 0,87% so với thời điểm công nhận. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt trên 79%, tăng 5,77% so với thời điểm công nhận. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 30 triệu đồng/người/ năm, nay tăng lên 48,3 triệu đồng/người/năm (tăng 18,3 triệu đồng so với thời điểm công nhận). Tỷ lệ hộ nghèo hiện toàn xã giảm còn 2,27%, giảm 3,83% so với thời điểm công nhận. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,19%, tăng 26,3% so với thời điểm công nhận. Các tiêu chí khác như: Tỷ lệ lao động có việc làm, Thủy lợi, giáo dục – đào tạo, thông tin - truyền thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm… Cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên bên cạch đó xã cũng còn một số hạn chế như: Cảnh quan môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng còn một số tuyến đường nông thôn chưa phát hoan, dọn dẹp và chưa thật sự xanh - sạch - đẹp. Ý thức về bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên, nhưng vẫn còn một số ít hộ vẫn còn xả thải, vứt rác thải bừa bãi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Nhà văn hóa ấp được xây dựng khá khang trang, nhưng hoạt động còn nghèo nàn, phần lớn mới chỉ đáp ứng được nhu cầu hội họp, chưa mở rộng hoạt động như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Xã đã thành lập được 2 Hợp tác xã (bưởi da xanh và dich vụ nông nghiệp) nhưng hoạt động còn non yếu, chưa vận động được đông đảo thành viên tham gia, chưa mở rộng quy mô tổ chức sản xuất, chưa đáp ứng nhu cầu thị thường. Kinh tế, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, nhưng trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả heo Châu phi diễn biến phúc tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, làm ảnh hưởng đến nguồn lực đóng góp của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới…

Để khắc phục những hạn chế, khó khan và tiếp tục nâng cao chất lượng xã nông thôn mới trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra yêu cầu xã cần tập trung thực hiện một số mặt như sau: Tổ chức tập huấn, cũng cố, kiện toàn ban chủ nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động các Hợp tác xã nông nghiệp, vận động đông đảo thành viên tham gia, góp vốn lien kết sản xuất và tạo đầu ra cho sản phẩm. Phát hoan dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường nông thôn, xử lý các điểm đen về ô nhiểm môi trường, xây dựng đạt chuẩn các tuyến đường văn minh, tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp theo kế hoạch đăng ký. Vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt "Ngày chủ nhật nông thôn mới" hàng tháng rộng khắp trong toàn xã. Cũng cố kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã; xây dựng kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu. 

 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

[0]
[1]
[2]
[3]

 TIN TỨC MỚI

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990