Skip Navigation LinksTinTucSuKien

Mỏ Cày Bắc - Tiếp tục tăng tốc bứt phá - về đích

12/12/2019 06:00 | Nguyễn SơnNăm 2019, được Huyện ủy Mỏ Cày Bắc xác định là năm "Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá, để tiến tới về đích". Đây là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ (2015-2020). Trong năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã tập trung thực hiện đạt kết quả phấn khởi, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Quan cảnh Hội Nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 19, tổng kết năm 2019.bmp
Quan cảnh Hội Nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 19, tổng kết năm 2019
Tăng tốc bứt phát thành công

Với tinh thần năm bứt phá, năm 2019 huyện đã triển khai, thực hiện đạt và vượt 20/24 chỉ tiêu Nghị quyết năm; đạt và vượt 29/36 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó những chỉ tiêu chưa đạt huyện đã và đang triển khai thực hiện được khoảng 80%, dự kiến sẽ đạt trong năm 2020.

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, cùng đồng lòng thực hiện nhiệm vụ. Từng đơn vị thường xuyên tập trung "Dân chủ", thực hiện nghiêm kỷ luật "Kỷ cương" với tinh thần "Đoàn kết", từng cán bộ, đảng viên "Năng động, đổi mới". Huyện cũng đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị Nghị quyết của Trung ương và Bộ chính trị; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập trên 96%, đoàn viên, hội viên trên 80% và nhân dân trên 70%. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đúng theo quy trình.

Trong năm, huyện kết nạp được 112/141 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 79,43%, lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 600 đảng viên, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, có 36 đảng viên lớp "Đồng Khởi mới", đạt tỷ lệ 20%. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng bám sát chương trình, kế hoạch; chú trọng công tác tự kiểm tra để ngăn ngừa vi phạm, kiềm chế được đảng viên vi phạm, kỷ luật so năm 2018. Công tác phối hợp giữa Dân vận, Mặt trận, đoàn thể với chính quyền có sự thống nhất chặt chẽ, nhất là trong phong trào vận động xây dựng nông thôn mới, "Ngày chủ Nhật Nông thôn mới", xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án 3333 của UBND tỉnh...

Kinh tế huyện tiếp tục phát triển, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp - thủy sản, giá trị sản xuất tăng 1,53% (Nghị quyết là 2,39%). Huyện đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thực hiện kết nối với các doanh nghiệp để liên kết đầu vào, đầu ra sản phẩm; củng cố tổ chức hoạt động 40 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã. Tỉnh đã công nhận thương hiệu gà nòi thả vườn ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ. Bên cạnh đó, Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 20,09%, kim ngạch xuất khẩu vượt kế hoạch (tăng 1 triệu USD so cùng kỳ); thu ngân sách đạt 119% so với dự toán.
Chủ trì hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 tổng kết năm 2019.bmp
Chủ trì hội nghị Huyện ủy lần thứ 19 tổng kết năm 2019
Xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư. Huyện đã xây dựng hoàn thành Quảng trường UBND huyện (giai đoạn 1); Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trụ sở Ban tiếp công dân; đang triển khai xây dựng công trình cống thoát nước tuyến Quốc lộ 60, đường tỉnh 882, giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 57. Xây dựng hoàn thành 4 tuyến đường theo Đề án 3333 của UBND tỉnh ở các xã Thanh Tân, Hưng Khánh Trung A, Hòa Lộc và Nhuận Phú Tân. Giao thông nông thôn xây dựng được 53 km đường nhựa, pê tông và 31 cầu bê tông, tổng kinh phí trên 58 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp trên 53,5 tỷ đồng và hơn 10 ngàn ngày công lao động).

Hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì và nâng chất. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - liệt sỹ; lễ công bố xã Thành An đạt chuẩn nông thôn mới, xã an toàn khu Tân Phú Tây. Xây dựng và bàn giao 28 nhà tình nghĩa, 161 nhà tình thương, tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng. Giới thiệu việc làm, giải quyết lao động trên 2.000 người; đưa người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài 122 người, đạt 102% so với kế hoạch. Quốc phòng - an ninh được giữ vững ổn định, công tác huấn luyện, diễn tập đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và quân giao quân về trên đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông đường bộ giảm.

"Tiếp tục bứt phá- về đích"

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, năm 2020, huyện Mỏ Cày Bắc sẽ "Tiếp tục bứt phá- về đích" để hoàn thành chi tiêu nghị quyết nhiệm kỳ. Huyện đã đề ra Nghị quyết năm 2020 với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực.

Trong đó, tiếp tục tập trung công tác xây dựng đảng, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng cấp huyện và cơ sở, tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Huyện ủy đang lãnh đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ huyện như: thành lập tiểu ban Văn kiện, xây dựng chương trình làm việc, phân công, giao việc và hướng dẫn cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc xây dựng đề cương chi tiết, báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ông Lê kiến Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chỉ đạo Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19.bmp
Ông Lê kiến Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chỉ đạo Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19
Tại hội nghị mở rộng lần thứ 19 tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2019 và triển khai thực hiện nghị quyết năm 2020, ông Lê Kiến Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy lưu ý các chi đảng bộ tập trung chuẩn bị lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của huyện là cây dừa, bưởi da xanh và con heo. Đồng thời, đẩy mạnh mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch nhằm thực hiện bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị, nâng chất phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Sắp tới, huyện tiếp tục tháo gỡ "điểm nghẽn" trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành. Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", "xây dựng nông thôn mới", "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án số 3333 của Ủy ban nhân dân tỉnh và "Ngày chủ nhật nông thôn mới"…

 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

[0]
[1]
[2]
[3]

 TIN TỨC MỚI

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990