Skip Navigation LinksTinTucSuKien

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG MTQG & ĐSVH HUYỆN MỎ CÀY BẮC LÀM VIỆC VỚI XÃ KHÁNH THẠNH TÂN

29/08/2019 09:00 | Nguyễn SơnNgày 21/8/2019 Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và đời sống văn hóa huyện Mỏ Cày Bắc, có buổi làm việc với xã Khánh Thạnh Tân, về kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2019 và phương hướng những tháng cuối năm. Ông Nguyễn Trung Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó Ban chỉ đạo huyện chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết Huyện ủy Mỏ Cày Bắc về xây dựng nông thôn mơi, năm 2019 xã Khánh Thạnh Tân đăng ký xây dựng đạt 5 tiêu chí nông thôn mới, gồm tiêu chí số 7 - về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí số 9 – về nhà ở dân cư, tiêu chí số 11 – về hộ nghèo, tiêu chí số 13 – về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 15 – về y tế. Đến nay xã xây dựng đạt được 1 tiêu chí (là tiêu chí số 13 – về tổ chức sản xuất đạt 100%); tiêu chí số 15 – về y tế đạt 93,3%; các tiêu chí còn lại đạt từ 50 đến 80%. Nâng tổng số toàn xã đến nay đạt được 9/19 tiêu chí. Và xã còn lại 10 tiêu chí chưa đạt, trong đó có 02 tiêu chí đạt trên 80%; 04 tiêu chí đạt từ 50  đến 80%, 01 tiêu chí đạt dưới 50% và 3 tiêu chí chưa đạt.

Bên cạnh những kết quả đạt được xã cũng còn nhiều hạn chế khó khăn như: Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể xã, ấp đôi lúc chưa đồng bộ dẫn đến một số tiêu chí thực hiện còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch. Đội ngũ cán bộ của Ban phát triển ấp đa phần lớn tuổi, hạn chế về trình độ, năng lực nên hoạt động hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu, một bộ phận người dân chưa tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Giá cả một số mặt háng nông sản không ôn định, làm ảnh hưởng đến sức đóng góp của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tình hình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường vẫn còn xãy ra, gây khó khăn trong công tác xây dựng các tiêu chí…

Ý kiến tại buổi làm việc, đại diện các ngành huyện và ông Nguyễn Trung Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Phó Ban chỉ đạo huyện yêu cầu xã trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh: Công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trên hệ thống đài truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, tổ nhân dân tự quản, tổ hội Mặt trận, đoàn thể...  Vận động các nhân dân thực hiện 16 phần việc của hộ gia đình. Tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện có hiệu quả "Ngày chủ nhật nông thôn mới". Vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh. Ban chỉ đạo xã tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chỉ tiêu chưa đạt, để đền năm 2020 xã Khánh Thạnh Tân đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990