Skip Navigation LinksTinTucSuKien

Mỏ Cày Bắc tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua 06 Nghị quyết quan trọng

12/11/2019 10:00 | Phương Thảo

Ngày 08 tháng 11  năm 2019, tại Hội trường Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có: 27/32 đại biểu HĐND huyện khóa XI; các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; Viện trưởng Kiểm sát nhân dân huyện.  

Tại kỳ họp đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận, biểu quyết và thông qua 06 Nghị quyết:

Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị loại V:  Đề án đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị loại V, trung tâm xã Phước Mỹ Trung và trung tâm xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc.

Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019.

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Diệp, nguyên Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (do chuyển công tác) và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân huyện khóa XI làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy đầy đủ tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và những điều khoản quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương nam 2015 và nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ./.

 


 


 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990