Skip Navigation LinksTinTucSuKien

MỎ CÀY BẮC: THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA LỘC

28/09/2020 16:00 | Phương Thảo

Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc do ông Huỳnh Văn Việt - HUV- Phó Chủ tịch HĐND làm trưởng đoàn, cùng với UBMTTQVN huyện, đại diện Ban pháp chế HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tổ chức giám sát đối với Ủy ban nhân dân xã Hòa Lộc về tiến độ xây dựng Nông thôn mới.

Sau khi khảo sát thực tế một tổ hợp tác và các tuyến đường đã hoàn thành và đang thi công trên địa bàn xã, Đoàn làm việc với Ban chỉ đạo và các ban, ngành, đoàn thể của xã tại hội trường. Đoàn đã nghe đại diện Ủy ban nhân dân xã báo cáo tiến độ xây dựng Nông thôn mới của xã từ năm 2015-2020. Những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. 

Qua khảo sát thực tế và báo cáo của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và đời sống văn hóa xã Hòa Lộc, các thành viên đoàn giám sát mạnh dạn đặt vấn đề và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm giúp cho xã tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Trong 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới từ 2015 đến 2020, Ủy ban nhân dân xã có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, đã thành lập và quan tâm củng cố, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện. Tổ chức tuyên truyền được 1615 cuộc có 20.194 lượt người tham dự. Thành lập 8 đoàn vận động hỗ trợ Ban phát triển ấp xây dựng kế hoạch định kỳ và đột xuất khi cần thiết để kịp thời hỗ trợ các ấp.

Đến nay, xã đã tổ chức thực hiện đạt được 14/19 tiêu chí theo Quyết định 1980 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định 1681 ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Bến Tre, trong đó có 04 tiêu chí có văn bản công nhận của cơ quan chức năng cấp tỉnh (tiêu chí 4,7,8,15) và 10 tiêu chí do xã tự đánh giá đã và đang làm hồ sơ đề nghị thẩm định (tiêu chí 1,3,9,10,11,12,13,14,18,19). Còn lại 5 tiêu chí (tiêu chí 2, 5, 6, 16, 17) đạt từ 45-80%. Nổi bật là đã tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến quốc lộ 60 (mới); xây dựng các cầu lớn trên địa bàn (cầu Nhà nguyện, cầu Đập, cầu Đập lá, cầu Nước chảy… lộ liên xã theo đề án 3333, trường Mầm non xã và nhiều công trình có tầm cở khác.

Bên cạnh đó, địa phương cũng còn một số hạn chế như: Huy động nguồn lực xây dựng Nông thôn mới còn nhiều khó khăn nhất là vốn dân và của doanh nghiệp. Vốn đối ứng đường giao thông theo Đề án 3333 thu chậm. Hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả. Thu nhập GRDP chưa đạt 50 triệu do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, sản xuất nông sản còn bấp bênh. Lĩnh vực môi trường còn nhiều khó khăn như rác, hố xí, ô nhiễm do chăn nuôi một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa chấp hành nghiêm thực hiện thủ tục môi trường. An ninh trật tự luôn tiềm ẩn nhiều điều phức tạp, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội còn diễn ra. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng chưa thật sâu và hiệu quả, Ngày chủ nhật Nông thôn mới chưa thành phong trào rộng khắp và mang lại hiệu quả.

Kết luận buổi giám sát, ông Huỳnh Văn Việt - Phó Chủ tịch HĐND huyện, kiến nghị đối với UBND xã Hòa Lộc: Luôn xác định nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu thực hiện. Cần có sự đồng lòng, đồng sức, đồng thuận của người dân. Luôn quan tâm củng cố và tăng cường công tác vận động nhân dân, huy động mạnh mẽ sức dân, xem công tác tuyền truyền, vận động là chính thông qua các cuộc họp dân, tọa đàm và các phương tiện thông tin của xã. Trong lãnh đạo, quản lý và vận động phải luôn chú trọng phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng". Mục tiêu của Nông thôn mới là nâng cao mức sống của người dân, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, do đó các tiêu chí khi đạt thì phải đảm bảo thực chất, phục vụ lợi ích của người dân. Cần tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 2,5,6,17,18,19), đồng thời duy trì nâng cao các tiêu chí đã đạt. Quan tâm đặc biệt đối với các tiêu chí khó và tiềm ẩn nguy cơ.

Cũng nhân dịp này, đoàn đã kiến nghị với UBND huyện và các ngành liên quan của huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa theo chức năng nhiệm vụ của mình để giúp cho Hòa Lộc sớm hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo kế hoạch. Đăng ký cho xã Hòa Lộc vào nhóm được đầu tư xây dựng Nông thôn mới năm 2021. Thẩm tra và đề nghị sở ngành tỉnh sớm thẩm tra để công nhận 10 tiêu chí trong 14 tiêu chí mà xã đã đánh giá đạt. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện được phân công phụ trách xã cần hỗ trợ về chuyên môn, phối hợp trong mọi hoạt động như: họp giao ban, tọa đàm, vận động trực tiếp.

Với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương, tin tưởng rằng năm 2021 xã Hòa Lộc sẽ hoàn thành 19 tiêu chí và được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Quyết định công nhận xã nông thôn mới.

 
 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990