Skip Navigation LinksTinTucSuKien

Phát triển du lịch huyện Mỏ Cày Bắc trở thành kinh tế mũi nhọn

13/08/2018 14:00 |

Thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,  Huyện ủy Mỏ Cày Bắc xây dựng kế hoạch với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên và nhân dân nhận thức tốt về vị trí, vai trò của phát triển du lịch trên địa bàn của huyện trong thời gian tới.

- Nhằm  đa dạng các loại hình du lịch Mỏ Cày Bắc dựa vào tiềm năng về tự nhiên, văn hóa, con người. Phát triển du lịch nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước giảm dần tỷ trọng nông, tăng tỷ trọng du lịch- dịch vụ, giải quyết việc làm, phát triển ngành nghề phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của huyện.

- Phát triển du lịch gắn việc bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nâng cấp cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, nâng cao trình độ dân trí, thúc đẩy tiêu dùng. Đồng thời phát triển du lịch phải bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng du lịch văn hóa-lịch sử, du lịch sinh thái; bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của tài nguyên du lịch.

II. MỤC TIÊU:

1. Muc tiêu chung:

- Phát huy những tiềm năng, lợi thế hiện có để xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của huyện.

- Phát triển du lịch thành nền kinh tế mũi nhọn của huyện, gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, sinh thái, sông nước miệt vườn, du lịch lịch sử cách mạng, văn hóa tâm linh với du lịch góp phần tăng thu nhập.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 30 triệu đồng/người/năm trở lên. Trong đó có thu nhập từ sản phẩm du lịch.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch:

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về vị trí vai trò và những đặc thù và định hướng phát triển du lịch của huyện; đảm bảo sự thống nhất từ quan điểm đến mục tiêu hành động; tạo ý thức giữ gìn, xây dựng văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, phát triển các sản phẩm đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi để các loại hình du lịch phát triển.

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch thương mại đầu tư cho các sản phẩm đặc thù của huyện đối với thị trường trong và ngoài tỉnh.

Bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt là trên  Đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử huyện. Nhằm quảng bá hình ảnh, nét văn hóa truyền thống, khu di tích, điểm tham quan, những làng nghề, những tiềm năng của huyện.

2. Công tác qui hoạch:

- Qui hoạch các vùng chuyên trồng cây ăn trái, làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ gắn với phát triển du lịch sinh thái (Tân Thành Bình, Thạnh Ngãi, Phú Mỹ, Thành An, Nhuận Phú Tân, Hòa Lộc…).

- Phối hợp với các ngành chức năng qui hoạch, nâng cấp, sửa chữa trùng tu các khu di tích lịch sử cách mạng, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn của huyện (Y4, các bia lưu niệm thảm sát, đình,…).

3. Đa dạng hóa các loại hình du lịch:

Du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng:

- Hàng năm tổ chức lễ hội, kỹ niệm, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

- Tổ chức tham quan các khu di tích cách mạng (Y4, các bia lưu niệm,…), gắn với dịch vụ ăn, nghỉ, vui chơi giải trí, gắn với tour tham quan các khu di tích ở huyện bạn (Giồng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày Nam,…)

Du lịch văn hóa tâm linh:

- Bằng nhiều nguồn vốn nâng cấp, sửa chữa, trùng tu các đình, chùa nhằm thu hút khách du lịch (Đình Tân Ngãi xã Thạnh Ngãi, chùa Dừa, đình Tích Khánh – Khánh Thạnh Tân,…), gắn với tour tham quan tại các huyện bạn (chùa Tuyên Linh – Mỏ Cày Nam,…)

Du lịch sinh thái, sông nước gắn với các loại hình homestay -  ở nhà dân miệt vườn:

- Phát triển khu vực cồn Thanh Tân xã Thanh Tân trở thành khu du lịch sinh thái sông nước, miệt vườn gắn với việc tham quan, thưởng ngoạn sông nước cặp tuyến sông  Hàm Luông, Cái Cấm, các vườn dừa, vườn bưởi da xanh tạo nên cụm du lịch liên hoàn giữa các xã lân cận vừa có nét đặc trưng chung của du lịch sinh thái vừa mang điểm riêng biệt của huyện (tao điểm nhấn bằng các đặc sản địa phương). Quan tâm phát triển các phương tiện phục vụ như xuồng ba lá, thuyền mái, xe đạp, xe ngựa,… các câu lạc bộ Đờn ca tài tử nhằm phục vụ và mở rộng các hình thức du lịch miệt vườn (Thạnh Ngãi, Phú Mỹ, Nhuận Phú Tân, Thanh Tân)

- Liên kết với tỉnh bạn hình thành các tour du  lịch (Vĩnh Long, Trà Vinh), với huyện bạn (Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Nam)

4 Xây dựng giá trị văn hóa phục vụ du lịch:

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và sớm đưa vào sử dụng khu nghỉ dưỡng Hàm Luông

- Ưu tiên khuyến khích các khu, điểm du lịch, tiệm ăn uống phục vụ khách du lịch ẩm thực được chế biến từ dừa và các sản vật địa phương, đào tạo đội ngũ chế biến theo phong cách truyền thống của người địa phương.

5. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch:

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông đến nhưng điểm tham quan, khu du lịch. Khai thác tối đa các tuyến đường thủy với hệ thống sông, rạch chằn chịt trong vườn cây ăn trái, mở tour tham quan vùng sông nước Hàm Luông, Cổ Chiên.

- Tập trung đầu tư nguồn vốn ngân sách từ Trung ương đến địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển Du lịch toàn huyện.

- Chú trọng hệ thống cầu đường liên xã, ấp theo tiêu chí xã nông thôn mới nhằm khai thác loại hình du lịch miệt vườn.

- Thực hiện tốt Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất cho ngành du lịch, thành lập doanh nghiệp du lịch, khuyến khích đầu tư vào du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia kinh doanh du lịch.

6. Bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch:

- Phát triển du lịch đi đôi với phát huy bản sắc dân tộc, truyền thống, tập quán tốt đẹp của địa phương và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội.

- Quan tâm phát triển du lịch gắn với phát triển dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ phải thực hiện tốt việc niêm yết giá cả hợp lí, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tốt, tiêu chí vệ sinh môi trường, đặc biệt là vấn đề trong chăn nuôi ở một số xã phải  đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng chuẩn mực đạo đức xã hội và phong cách giao tiếp, ứng xử văn hóa trong đón tiếp khách du lịch, tạo ấn tượng tốt về tình cảm, sự hiếu khách của người dân địa phương.

7. Phát triển nguồn lực du lịch:

- Mỗi người dân địa phương với lối ứng xử văn hóa, mến khách, lịch sự, biết giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp, kinh doanh trong văn hóa chính là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển du lịch

- Tăng cường công tác tạp  huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng đối với CBCC quản lý Nhà nước về du lịch, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức du lịch ban đầu cho các hộ gia đình.

- Từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa để xây dựng phát triển du lịch.

8. Công tác quản lý Nhà nước:

- Thành lập ban điều hành quản lý du lịch

- Cử cán bộ dự các lớp tập huấn quản lý nhà nước về du lịch các cấp tổ chức.

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn, vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động du lịch, tăng cường hoạt động kiểm tra để đảm bảo chất lượng các dịch vụ du lịch

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tinh thần Chương trình hành động số 22-CTr/TU và Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ quản lý, công chức và người lao động trong toàn ngành.

2. Các Ban đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết 08-NQ/TW và Chương trình trình hành động của Tỉnh Ủy, Kế hoạch của Huyện ủy đến các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân với hình thức phù hợp; theo dõi, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Huyện ủy; kịp thời đề xuất khen thưởng, biểu dương nhận rộng những tập thể, cá nhân tích cực đóng góp cho công tác phát triển du lịch.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban đảng, Ủy ban nhân dân huyện phổ biến, quán triệt; định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy.

4. Đảng ủy các xã cụ thể hóa nội dung kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương để phối hợp lãnh đạo tập trung vận động nhân dân tham gia tổ chức thực hiện kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU và thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Huyện ủy Mỏ Cày Bắc đề nghị các Ban đảng, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt tinh thần Kế hoạch này.

 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990