Skip Navigation Linkstintucsukien

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN MỎ CÀY BẮC GIÁM SÁT VIỆC NÂNG CHẤT CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI XÃ TÂN THANH TÂY

27/08/2020 15:00 | Phương Thảo

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức giám sát đối với Ủy ban nhân dân xã Tân Thanh Tây việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới.

Đoàn giám sát gồm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội do ông Châu Anh Cần làm trưởng đoàn, Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, đại diện Ban pháp chế HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài nguyên – Môi trường, Hội phụ nữ, Huyện đoàn. Sau khi chia tổ đi khảo sát thực tế các tuyến đường trên địa bàn xã, Đoàn làm việc với Ban chỉ đạo và các ban ngành đoàn thể của xã tại hội trường. Nội dung giám sát về tình hình triển khai thực hiện việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí đã được công nhận vào năm 2018 đến nay. Những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Qua báo cáo của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và đời sống văn hóa xã Tân Thanh Tây. Phong trào thi đua chung sức xây dựng xã nông thôn mới tiến đến nay diện mạo xã đã dần thay đổi từ nhận thức đến hành động, phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thường xuyên, liên tục đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, của cộng đồng dân cư có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, đã mang lại hiệu quả thiết thực nâng cao mức sống người dân, giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất, thu nhập của người dân tăng hơn 8 triệu/người/năm so với thời điểm công nhận nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, một số cây trồng, vật nuôi chuyển đổi có hiệu quả cao; lĩnh vực giáo đục, văn hóa, y tế, đền ơn đáp nghĩa; công tác quốc phòng và an ninh được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, địa phương cũng còn một số khó khăn như: kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển chậm; tình trạng sản xuất tự phát còn khá phổ biến nên chất lượng, hiệu quả trong sản xuất chưa cao, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, cơ sở hạ tầng mặc dù được đầu tư xây dựng các tuyến đường chính nhưng cũng cần tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới, tiêu chí môi trường tuy đạt nhưng chỉ ở mức cơ bản, cần tiếp tục vận động nhân dân tập trung hơn nữa trong việc hoàn thiện cảnh quan môi trường trên các tuyến lộ, chăn nuôi bò, gà, vịt còn gây mùi hôi.

Kết luận buổi giám sát, ông Châu Anh Cần, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội,  phát biểu: nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể, Ban chỉ đạo xã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực hơn so với năm 2018 khi được công nhận nông thôn mới. Hiện tại đến nay đã hoàn thành các công trình còn dang dở, không nợ tiêu chí hoặc kinh phí. Thời gian tới Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa xã cần quán triệt tốt Nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, các đề án của Huyện ủy, các văn bản của cấp trên, rà soát, xây dựng kế hoạch, có lộ trình từng việc cụ thể trong tiến trình xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng từng việc cụ thể, tuyên truyền tốt để: dân biết, dân nắm, dân làm, dân hưởng. Cần tổ chức lại sản xuất để nâng cao tiêu chí thu nhập; khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện tốt cho hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Các giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới phải bám vào mục tiêu là nâng cao chất lượng, mức sống, đời sống nhân dân; phát triển kinh tế đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh được vững chắc.

Cấp ủy cần tập trung công tác lãnh đạo, kiểm tra giải quyết từng vấn đề cụ thể, đồng thời, kiến nghị Ban chỉ đạo huyện về những vấn đề mà thẩm quyền và khả năng không giải quyết được. Quán triệt các văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nông thôn mới cho Ban chỉ đạo các xã, cập nhật kịp thời, nắm vững nguyên tác lãnh, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới để năm 2021 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990