Skip Navigation Linkstintucsukien

TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN GIÁM SÁT VIỆC VẬN ĐỘNG ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN THAM GIA LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI CÓ THỜI HẠN

31/08/2020 09:00 | Phương Thảo

Thực hiện quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phân công nội dung giám sát chuyên đề của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2020. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc tổ chức giám sát đối với Ủy ban nhân dân xã Thành An về việc vận động Đoàn viên, Hội viên tham gia lao động ở nước ngoài.

Thành phần đoàn giám sát do bà Trần Thị Sol – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm tổ trưởng, 04 đại biểu HĐND là thành viên, cùng các ngành huyện tham dự: UBMTTQVN huyện, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội phụ nữ, Huyện đoàn. Đoàn làm việc với đại diện UBND xã Thành An cùng các ngành, đoàn thể xã.

Nội dung giám sát việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động Đoàn viên, Hội viên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài; công tác phối hợp trong quá trình thực hiện giữa huyện và ngành, đoàn thể địa phương; việc tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng để giúp người tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài.        

Công tác phối hợp giữa UBND xã với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp được thực hiện tốt. Các ngành, đoàn thể cũng thường xuyên gặp gỡ những thanh niên đã hết thời gian hợp đòng lao động với nước ngoài để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ việc làm khi họ về nước. Phổ biến những hiệu quả thiết thực của các gia đình có người thân đi lao động ngoài nước, từ đó phong trào ngày càng được lan tỏa, số lượng người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài ngày càng tăng. Hệ thống ngân hàng Chính sách xã hội và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cho người tham gia lao động ở nước ngoài đã giúp người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay, học nghề, đào tạo kỹ năng, khám sức khỏe… tạo điều kiện cho người lao động giảm bớt chi phí khi tham gia lao động ở nước ngoài.  Kết quả giới việc thực hiện chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2019 là 7 người, đạt 70%, 8 tháng đầu năm 2020 là 01 người, đạt 12,5%, còn lại số lượng có điều kiện đi là 14 người.

Bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế: Do bị tác động tâm lý một số trường hợp lao động ở các tỉnh khác bị lừa khi tham gia làm việc ở nước ngoài, nên người lao động còn e ngại không dám mạnh dạn đăng ký tham gia. Khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài, người lao động phải tạm ứng một khoản tiền ban đầu để làm chi phí nên người nghèo, người cận nghèo ít gặp không ít khó khăn. Tác động của dich Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu năm 2020.

Kết luận buổi giám sát, bà Trần Thị Sol - Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND xã cùng các ngành đoàn thể thường xuyên cập nhật các văn bản, các chủ trương, chính sách có liên quan để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động lao động tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng người lao động, giới thiệu các gương điển hình tiêu biểu, đồng thời giúp người lao động hiểu rõ về tiêu chuẩn, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hiểu và nắm các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước theo đúng quy định. Tạo điều kiện thuận tiện để người lao động tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Sau khi đưa người lao động đi làm việc nên thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình lao động ở nước ngoài để hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc khi họ có yêu cầu./.
 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990