Skip Navigation Linkstintucsukien

Mỏ Cày Bắc: HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề)

14/09/2020 15:00 | Phương Thảo

Chiều ngày 10 tháng 9  năm 2020, tại Hội trường Huyện ủy Mỏ Cày Bắc, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự kỳ họp có: 26/32 đại biểu HĐND huyện khóa XI (vắng: 06 đại biểu có lý do); các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; đại diện UBMTTQVN huyện. 

Trung tâm Phước Mỹ Trung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đô thị loại 5 vào ngày 20/1/2020 và cơ bản đạt các chỉ tiêu của một Thị trấn. Để thực hiện quy trình hoàn chỉnh thủ tục trình thông qua các cấp thẩm quyền phê duyệt và công nhận thị trấn. Tại kỳ họp thứ 17 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết cho chủ trương thông qua đề án thành lập thị trấn Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc.

Kỳ họp này, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với 02 đại biểu đã nghỉ hưu và chuyển công tác khác, đồng thời đã bầu bổ sung 02 đại biểu làm Ủy viên UBND là Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng./.

 THÔNG BÁO, CẦN BIẾT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MỎ CÀY BẮC

Địa chỉ liên hệ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0275 3669916 | Fax:​ 0275 3669990